رسم سفر

تراکنش های ناموفق

img

بررسی شماره تراکنش ناموفق - کد رهگیری

جهت بررسی از وضعیت تراکنش ناموفق خود برای استرداد وجه، ابتدا شماره تراکنش ناموفق - کد رهگیری بلیط خود را وارد نمایید و سپس روی دکمه بررسی کلیک کنید


پیگیری درخواست

لطفا شماره همراه خود را جهت پیگیری درخواست تراکنش ناموفق وارد نمایید