رسم سفر

شکایات

ثبت شکایت

ذخیره اطلاعات
blog-post-image

در زمان طرح و یا اعلام شکایت از پرسنل و یا یکی از بخش های رسم سفر، لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید.
 1. شکایات  باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئوليت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاكی خواهد بود.
 2. لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتما شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا امکان اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد.